నమ్మలేరు కానీ నిజం :15 ఏళ్ళ క్రితం తాత గారి చిన్న పెట్టుబడి ,ఈరోజు మనవడి కి రూ 130 కోట్లు తెచ్చిపెట్టింది ..

నమ్మలేరు కానీ నిజం :15 ఏళ్ళ క్రితం తాత గారి చిన్న పెట్టుబడి ,ఈరోజు మనవడి కి రూ 130 కోట్లు తెచ్చిపెట్టింది ..

On

MRF Stock Made Rich నమ్మలేని నిజాలు అంటుంటారు,బహుశా ఆ వాఖ్యానికి అతికినట్లు సరిపోయే సంఘటన ఒకటి ఈమధ్యన జరిగింది,1991 ఒక తాత గారు సరదాగా కొనిపెట్టుకున్న ఎం ఆర్ ఎఫ్ కంపెనీ షేర్ల విలువ నేడు సుమారుగా 130 కోట్లు అని తేలడంతో ఆ మనువడు రాత్రికి రాత్రి కోటీశ్వరుడు అయిపోయాడు .. షేర్ మార్కెట్ సాధారణ…