స్వచ్చభారత్ ను లైవ్ లో చేసి చూపించిన  చంద్రబాబు …అవాక్కయిన  కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్ఖరీ

స్వచ్చభారత్ ను లైవ్ లో చేసి చూపించిన చంద్రబాబు …అవాక్కయిన కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్ఖరీ

On

AP CM Chandrababu Swacch Bharat “స్వచ్చ భారత్” మన దేశంలో ప్రధాని మోడీ ఎంతో గొప్పగా తీసుకుని చేసిన ఒక మహత్తర కార్యం ..కాని దానిని మన రాజకియనయకులే చాలామంది సరిగ్గా పాటించారు…మొన్న ఒకసారి స్టేజి మీద ఒక పేపర్ పడిపోతే సాక్షాత్తు మన ప్రధాని మోదినే దానిని తన జేబులో పెట్టుకున్నారు.. అలంటి సంఘటనే మొన్న…